Välkommen till Tibetanska Terriersällskapets hemsida. 

Här hittar du information om vår ras och de aktiviteter klubben arrangerar.

 

images

FB   

 

Information från SvKTR angående utställningen i Tångahed 

Se under fliken Info från SvKTR

 

 

Tibetanska terriersällskapets

 

ÅRSMÖTE DEN 17 MARS 2018 KL 13.00

NORSBORG LOKALA KENNELKLUBB, NORSBORGSV. 25, NORSBORG.

MEDLEMSMÖTE I SAMBAND MED ÅRSMÖTET ANGÅENDE HD-INDEX PÅ VÅR RAS... KL 10.00-12.00

OBS!!

ANMÄLAN TILL BÅDE ÅRSMÖTET OCH MEDLEMSMÖTET SENAST DEN 10 MARS TILL tts.ireneohlund@outlook.com

VALBEREDNINGEN:

JEANETTE JANESAND 0766 49 42 98 (sammankallande)

MARINA C ANDERSSON 0320 840 79

KRISTINA FORSBERG 072 206 43 95

 

VALBEREDNINGEN VILL GÄRNA HA FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR
som i sin tur lyder under SKK.
Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR

 svktr       skk                 tibetansk mastiff            lak        eng    

 

Besökare idag: 41
Denna månad: 1193
Totalt: 8929