Välkommen till Tibetanska Terriersällskapets hemsida. 

Här hittar du information om vår ras och de aktiviteter klubben arrangerar.

 

images

FB   

 

Information från SvKTR angående utställningen i Tångahed 

Se under fliken Info från SvKTR

 

OBS! Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 31 December.

Motionerna skickas till Sekreteraren!!

OBS! Medlemsavgiften ska betalas senast 31 December.

 

 

valpfile

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR
som i sin tur lyder under SKK.
Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR

 svktr       skk                 tibetansk mastiff            lak        eng    

 

Besökare idag: 23
Denna månad: 799
Totalt: 6839