Välkommen till Tibetanska Terriersällskapets hemsida. 

Här hittar du information om vår ras och de aktiviteter klubben arrangerar.

 

tts_logo

FB

 

 

valpfile

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR
som i sin tur lyder under SKK.
Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR

 svktr       skk                 tibetansk mastiff            lak        eng