TTS Årsmöte 2020 flyttas till 2021.

Det innebär att TTS kommer att förelägga årsmötet 2021 både för verksamheten 2019 och 2020.

Möjligheten att flytta fram årsmötet ett helt år har finns i beslut från SKK/FK 2-2020, se nedan.

#####

Föreningskommittén anser att nu gällande restriktioner från myndigheter innebär att det saknas förutsättningar att genomföra fysiska årsmöten med godtagbara demokratiska förutsättningar.

 Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta sina möten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller förutsatt att klubbens revisorer inte har några anmärkningar på styrelsens förvaltning.

#####

TTS styrelse har inhämtat godkännande dels från SvKTR och klubbens revisor att flytta årsmötet.

Givetvis kommer styrelsen att komma med mer information längre fram, antagligen i början av 2021.