Årsmötet flyttas fram/ställs in 

Styrelsen kommer med mera information om nytt datum.

kallelse