Ordförandes ruta

November 2020

Hej

Ja, nu är vi verkligen inne i hösten, i våras trodde nog de flesta av oss att många av restriktionerna skulle försvinna åtminstone fram till hösten. Nu vet vi alla att så inte blev fallet, samtliga utställningar har i princip blivit inställda för 2020 och i början av 2021. De nya reglerna med maximalt 300 personer på en aktivitet kan kanske innebära att vi kan ha våra utställningar 2021. Detta kan givetvis ändras snabbt.

Styrelsen hade den 17 oktober ett längre arbetsmöte telefonledes. Där vi planerade för 2021. Vi planerade bland annat in preliminärt 4 stycken utställningar under 2021, samtliga utomhus. Hur det blir med dessa arrangemang beror givetvis på vad SKK centralt eventuellt tar för beslut angående utställningar.

Förhoppningsvis får vi även in tibbe sport aktiviteter. Den som genomfördes i mars 2020 blev mycket uppskattad av samtliga deltagare och var mycket bra organiserad.

 Det kräver stora insatser från de som åtar sig olika aktiviteter, oavsett aktivitet, där vi alla bör visa vår uppskattning till de som gör allt arbete.

Vid arbetsmötet beslöt vi att årsmötet 2021 ska hållas den 24 april. Anledningen till att vi lägger årsmötet sent är att det, om så krävs, kan vara utomhus. Målsättningen är givetvis att kunna hålla det inomhus.

När det gäller val till de styrelsen m.m. rekommenderar SKK att man lägger på ett år på mandattiden så valen 2021 blir som de skulle varit 2020.

Just nu pågår planering av TTS Nytt nr 4, som vanligt kommer den att bli i färg.

 

 

26 oktober 2020

Göran Löf


Augusti 2020

Hej

Sedan förra ordförandes ruta har nya instruktioner kommit från SKK gällande årsmöten, som kunnat hållas ännu under 2020.

Det innebär att TTS kommer att hålla årsmötet 2021 både för verksamheten 2019 och 2020.

Möjligheten att flytta fram årsmötet ett helt år har finns i beslut från SKK/FK 2-2020, se nedan.

#####

Föreningskommittén anser att nu gällande restriktioner från myndigheter innebär att det saknas förutsättningar att genomföra fysiska årsmöten med godtagbara demokratiska förutsättningar.

 Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta sina möten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller förutsatt att klubbens revisorer inte har några anmärkningar på styrelsens förvaltning.

#####

Givetvis har vi fått godkännande både från vår specialklubb SvKTR och klubbens bägge revisorer.

Samtliga våra utställningar för 2020 har vi varit tvungna att ställa in, detta gäller tyvärr även för Tibethund. Kanske det inte blir några utställningar alls under resterande del av 2020. Förhoppningsvis kommer 2021 att innebära att vi åter kan ha våra utställningar. Styrelsen kommer under hösten att planera för detta, mer information om detta kommer längre fram. Styrelsen bedömer att vi har möjlighet att även i fortsättning kunna ge ut tidningen för resterande del av året.

 

 

11 augusti 2020

Göran Löf


Maj 2020

Hej

Sedan förra ordförandes ruta har väl inte så mycket hänt inom hundvärlden , utan ny information från SKK säger alla länsklubbsutställningar till och med 31 augusti är inställda. Som det ser ut idag med gällande övriga restriktioner kommer TTS inte kunna ha några utställningar under sommaren. Däremot är det i sin ordning att vi har olika promenader ute i kretsarna, är väl nästan aldrig över 10 personer och aktiviteten är alltid utomhus.

På senaste styrelsemötet tog vi beslut om att ställa in samtliga Guldtibbelistor för 2020.

I och med att vi varit tvungna att ställa flera av vår planerade utställning på verkar detta givetvis klubbens ekonomi negativt. Vi har kunnat avboka våra platser och funktionärer i tid utan att klubben drabbats av några kostnader. Än så länge är det ingen kris utan vi kan fortsätta med tidningen. Hur det blir om hela utställningsåret går förlorat kommer klubben att vara i en väsentligt sämre sits. Styrelsen följer vår ekonomiska utveckligt noggrant.

Vi har diskuterat olika lösningar på hur vi ska genomföra årsmötet, men kommit fram till att vi avvaktar lite till. SKK har givit generell dispens till den 31 augusti. Troligtvis blir det någon form av ett s.k. förenklat årsmöte. Vi får återkomma i detta och troligtvis kommer det att vara fullt tillräckligt med att vi anslår datum på hemsidan och FB sidan. Så fort vi vet mer kommer det att informeras om det.

 

6 maj 2020

Göran Löf


April 2020

Hej

Vi, styrelsen, ska försöka förbättra kommunikationen med er alla medlemmar. I ett första steg kommer jag att lägga ut lite information av varierande sort, med förhoppningsvis något sånär jämna mellanrum. Framför allt är avsikten att informera om vad vi har på gång i föreningen och där jag ser en möjlighet att lägga ut mer text runt beslut vi tagit i styrelsen. Man måste komma ihåg att våra protokoll är s.k. beslutsprotokoll och kan ibland synas vara lite kortfattade.

Senast jag skrev något var till TTS-Nytt 1/2020 och det skrev jag i mitten av februari. Efter det har, som ni alla är väl medvetna om, mycket hänt i samhället i stort men även inom hund värden.

SKK / CS beslöt för en kort tid sedan att all klubbverksamhet inom organisationen ställs in med omgående fram till och med 31 maj, om det blir en förlängning är inte bestämt ännu.

Detta innebär för TTS del att vår planerade två dagars utställning i Tånga Hed  23 – 24 maj och Vännäs 13 juni ställs in.

Med mycket kort varsel beslöts att ställa in årsmötet, av säkerhets skäl, och i skrivande stund har inte styrelsen ännu tagit beslut om när och hur årsmötet skall hållas. Även här har SKK / CS givit en generell dispens fram till 31 augusti. Hur vi kommer att genomföra årsmötet ber vi att få återkomma till så fort vi har tagit något beslut.

 

3 april 2020

Göran Löf