Ordförandes ruta

Maj 2020

Hej

Sedan förra ordförandes ruta har väl inte så mycket hänt inom hundvärlden , utan ny information från SKK säger alla länsklubbsutställningar till och med 31 augusti är inställda. Som det ser ut idag med gällande övriga restriktioner kommer TTS inte kunna ha några utställningar under sommaren. Däremot är det i sin ordning att vi har olika promenader ute i kretsarna, är väl nästan aldrig över 10 personer och aktiviteten är alltid utomhus.

På senaste styrelsemötet tog vi beslut om att ställa in samtliga Guldtibbelistor för 2020.

I och med att vi varit tvungna att ställa flera av vår planerade utställning på verkar detta givetvis klubbens ekonomi negativt. Vi har kunnat avboka våra platser och funktionärer i tid utan att klubben drabbats av några kostnader. Än så länge är det ingen kris utan vi kan fortsätta med tidningen. Hur det blir om hela utställningsåret går förlorat kommer klubben att vara i en väsentligt sämre sits. Styrelsen följer vår ekonomiska utveckligt noggrant.

Vi har diskuterat olika lösningar på hur vi ska genomföra årsmötet, men kommit fram till att vi avvaktar lite till. SKK har givit generell dispens till den 31 augusti. Troligtvis blir det någon form av ett s.k. förenklat årsmöte. Vi får återkomma i detta och troligtvis kommer det att vara fullt tillräckligt med att vi anslår datum på hemsidan och FB sidan. Så fort vi vet mer kommer det att informeras om det.

 

6 maj 2020

Göran Löf


April 2020

Hej

Vi, styrelsen, ska försöka förbättra kommunikationen med er alla medlemmar. I ett första steg kommer jag att lägga ut lite information av varierande sort, med förhoppningsvis något sånär jämna mellanrum. Framför allt är avsikten att informera om vad vi har på gång i föreningen och där jag ser en möjlighet att lägga ut mer text runt beslut vi tagit i styrelsen. Man måste komma ihåg att våra protokoll är s.k. beslutsprotokoll och kan ibland synas vara lite kortfattade.

Senast jag skrev något var till TTS-Nytt 1/2020 och det skrev jag i mitten av februari. Efter det har, som ni alla är väl medvetna om, mycket hänt i samhället i stort men även inom hund värden.

SKK / CS beslöt för en kort tid sedan att all klubbverksamhet inom organisationen ställs in med omgående fram till och med 31 maj, om det blir en förlängning är inte bestämt ännu.

Detta innebär för TTS del att vår planerade två dagars utställning i Tånga Hed  23 – 24 maj och Vännäs 13 juni ställs in.

Med mycket kort varsel beslöts att ställa in årsmötet, av säkerhets skäl, och i skrivande stund har inte styrelsen ännu tagit beslut om när och hur årsmötet skall hållas. Även här har SKK / CS givit en generell dispens fram till 31 augusti. Hur vi kommer att genomföra årsmötet ber vi att få återkomma till så fort vi har tagit något beslut.

 

3 april 2020

Göran Löf