Ordförandes ruta

April 2020

Hej

Vi, styrelsen, ska försöka förbättra kommunikationen med er alla medlemmar. I ett första steg kommer jag att lägga ut lite information av varierande sort, med förhoppningsvis något sånär jämna mellanrum. Framför allt är avsikten att informera om vad vi har på gång i föreningen och där jag ser en möjlighet att lägga ut mer text runt beslut vi tagit i styrelsen. Man måste komma ihåg att våra protokoll är s.k. beslutsprotokoll och kan ibland synas vara lite kortfattade.

Senast jag skrev något var till TTS-Nytt 1/2020 och det skrev jag i mitten av februari. Efter det har, som ni alla är väl medvetna om, mycket hänt i samhället i stort men även inom hund värden.

SKK / CS beslöt för en kort tid sedan att all klubbverksamhet inom organisationen ställs in med omgående fram till och med 31 maj, om det blir en förlängning är inte bestämt ännu.

Detta innebär för TTS del att vår planerade två dagars utställning i Tånga Hed  23 – 24 maj och Vännäs 13 juni ställs in.

Med mycket kort varsel beslöts att ställa in årsmötet, av säkerhets skäl, och i skrivande stund har inte styrelsen ännu tagit beslut om när och hur årsmötet skall hållas. Även här har SKK / CS givit en generell dispens fram till 31 augusti. Hur vi kommer att genomföra årsmötet ber vi att få återkomma till så fort vi har tagit något beslut.

 

3 april 2020

Göran Löf