RALLYLYDNAD

rallylydnad

Man kan nog säga att det är den hundsport som växer snabbast i Sverige. Mycket tack vare att den är en glad och lättsam tävlingsform. Man tävlar en bana där skyltar med ord och bild visar vad som ska göras. Det tävlas i fyra klasser, nybörjarklass (den enda med koppel), fortsättningsklass, avancerad klass och slutligen mästarklassen. Ju högre upp man kommer desto fler och svårare skyltar kommer det in. I avancerad tillkommer dessutom högerhandling, dvs. hunden ska kunna utföra alla moment även på höger sida om föraren. Det är en tävlingsform som premierar glädje då domaren även ger ett helhetsbetyg av ekipaget. Du får säga om dina komandon hur många gånger som helst, locka med ljud och ord, klappa i händerna och dylikt för att uppmuntra din hund. Däremot får du INTE röra vid hunden eller ge godis under pågående tävling inte heller på något sätt visa ilska eller ge hunden obehag på något sätt. Rallylydnaden togs fram som tävlingsgren för att man ville ha en sport där alla hundar och människor skulle kunna delta. Gammal som ung ska kunna utföra den och det gäller både människa som hund. Dessutom ska hänsyn tas om föraren har något handikapp. Det är då upp till domaren att bygga en bana som fungerar ändå.