TTS utställningar 

Artikel om Tibethund 1994 ur
Tibetan Breed International Magazine

Guldtibbeutställningar 2019
 
 

Krets Datum Ort Domare  
TTS 2019-06-02 Tångahed Yvonne Ladd-Cannon, Irland  
Östra kretsen 2019-07-20 Västerås Maria Brunell, Norge  
Bergslagskretsen        

 

  SvKTR's officiella utställningar PM och Anmälan via SvKTR hemsida
Datum Ort Domare
2019-04-06 Eskilstuna, Vilsta Jan Herngren, Sverige
2019-06-01 Tånga Hed Isabelle Thevenon Whir, Frankrike
2019-07-13 Piteå Tino Pehar, Kroatien
2019-10-05 Tibethund, Upplands Väsby Philip Thrilwell, Myrlea kennel, England
  PM och Anmälan via SvKTR hemsida  

 

När du anmäler dig till en TTS-utställning ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du skickar in anmälan till utställningen medger du att TTS får publicera dina uppgifter i utställningskatalogen och även publicera resultatlistan på hemsidan eller i medlemstidningen.

 

 
 
 
 

Bilder från utställningar