Valpar väntas

nyavalpar 2

 

Här hittar du information från uppfödare som parat en tik.
Uppfödarna är medlemmar i TTS och följer klubbens etiska riktlinjer.


Uppfödare som inte följer klubbens etiska riktlinjer får alltså inte 
annonsera på TTS's hemsida och blir dessutom borttagna från
klubbens kennelsida under 1 års tid enl. beslut av årsmötet 090404.
 

TTS etiska riktlinjer:

• Båda föräldrarna bör vara höftledsröntgade med resultat A eller B. Vid användande av hund med C-höft ska beräknat HD-index för kullen vara minst 100.
Båda föräldrarna skall vara ögonlysta senast ett år före parning med ua avseende PRA och linsluxation. 
Fråga alltid uppfödaren vid kontakt om ovan.


OBS! Annonsen får ligga på TTS hemsida i max 10 veckor. Både tikens och hanens stamtavlenamn måste stå med i annonsen så alla kan se att uppfödaren följt klubbens etiska riktlinjer.

Nya regler: För att annonsera på TTS hemsida skall den aktuella kullen vara född i Sverige samt vara/komma att registreras hos SKK.

I de annonser DNA-tester åberopas skall klart anges vilka och vad de visat. De testade föräldradjurens resultat skall dessutom skickas in för registrering hos TTS.

Vid avel måste anlagsbärande hund paras med en som är fri.

 

Aktuella annonser 

        

Zelandonis Kennel

Stor Glädje, 2 gången gillt, äntligen väntar Bella och Magnus valpar.

Valparna planeras koma omkring vecka 44–45.

Leverans slutet an Noveber-2019 och början av Jannuari-2020.

Pappa Magnus Uggla, Zelandonis E-Mas-Mig Lamleh, HD A, Gentestad för rassjukdomar,

PPL, PRA3, RCD 4, Clear, CCL Carrier, Ögonlyst ua.

Mamma Bella. Zelandonis Don-Dan-Pa, HD B, Genstestad för rassjukdomar

PLL, PRA 4, RCD 3, CCL, Clear, Ögonlyst ua.

Följer SKK/TTS regler och riktlinjer och lagar.

Båda föräldrarna är mycket familjer kära. Mer info på hemsidan och tele vid kontakt.

Vi satsar på terapihundar och familjehundar. Båda föräldrarna är arbetsvilliga.

Gå in på vår hemsida och läs mer om oss.

www.zelandonis.com

berit

Vid intresse Ring eller mejla.

Tel 0763202836. Ring många signaler, vi har ett stort hus.

Mejl, berit@zelandonis.com

 

2019-09-22

tibbetell

 

2019-08-19