tts_logo

 

Välkommen till Tibetanska Terriersällskapets hemsida

Här hittar du information om vår ras och de aktiviteter klubben arrangerar.

 

   Aktuellt:

 


  

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR
som i sin tur lyder under SKK.
Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR

 svktr       skk                 tibetansk mastiff            lak        eng