TTS utställningar 

Artikel om Tibethund 1994 ur
Tibetan Breed International Magazine

Guldtibbeutställningar 2019 (inofficiella med klubbcert)
 
Spara ner anmälan på din dator

Krets Datum Ort Domare  Inbjudan
TTS 2019-06-02 Tångahed Yvonne Ladd-Cannon, Irland Inbjudan
Östra kretsen 2019-07-20 Västerås Maria Brunell, Norge Inbjudan
Bergslagskretsen 2019-08-10 Askersund   Marie Petersen, Danmark Inbjudan

 

  SvKTR's officiella utställningar PM och Anmälan via SvKTR hemsida
Datum Ort Domare
2019-04-06 Eskilstuna, Vilsta Jan Herngren, Sverige
2019-06-01 Tånga Hed Gabriele Feldmann, Schweiz (domarbyte)
2019-07-13 Piteå Tino Pehar, Kroatien
2019-10-05 Tibethund, Upplands Väsby Philip Thrilwell, Myrlea kennel, England
  PM och Anmälan via SvKTR hemsida  

 

tibethund19a

 

När du anmäler dig till en TTS-utställning ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du skickar in anmälan till utställningen medger du att TTS får publicera dina uppgifter i utställningskatalogen och även publicera resultatlistan på hemsidan eller i medlemstidningen.