Rassjukdomar

HD (Höfledsdysplasi) Förekommer hos tibetanska terriern som hos många andra raser, dock ej i någon större utsträckning. För att förhindra att HD utvecklas till ett problem för rasen bör alla tibetanska terriers röntgas, vilket lämpligast sker vid 1-1,5 års ålder.

Sedan januari 2018 ingår Tibetansk Terrier i de raser som har HD-index,
för mer info om HD-index se skk.se

 

Ögonsjukdomar. Det finns en mängd olika ögonsjukdomar hos tibben där Linsluxation, PRA och Katarakt i olika varianter är de vanligast förekommande. Det uppkommer endast något sporadiskt fall då och då. Dessa ögonsjukdomar uppkommer vid olika tidpunkter under tibbens livslängd. För att  kunna hålla nere antalet fall behöver tibbarna ögonlysas minst två gånger i sitt liv, vid tre till fyra års ålder och när de är runt sju års ålder.


          

Information om olika rassjukdomar hos Tibetansk Terrier.
PRA, Progressiv retinal atrofi
LL, Linsluxation
PNP, Progressiv nefropati
Svensk översättning av CCL/NCL hos Tibetansk Terrier
Nu finns det även DNA-test för PRA3 och rcd4 som uppskattas stå för ca 50% av PRA-fall hos tibetansk terrier.


Vad innebär DNA-test
DNA test hos Genomia
DNA test hos Animal DNA Diagnostics