FONDEN

Tibetanska Terriersällskapet har sedan många år en fond som avser
att hjälpa individuella hundägare ekonomiskt vid sjukdomar som räknas 
som ärftliga defekter.
I första hand förväntas hundens uppfödare vara den som hjälper till
i den mån den kan, men det finns inte alltid en uppfödare att vända 
sig till. 
Då kan man vända sig till Fonden.

Gåvor till fonden emottages tacksamt!!

Fondens regler modifierades 2003 och är som följer:

*TTS's styrelse eller årsmöte är beslutande organ för Fonden. 
*TTS's avelskommitte skall vara remissinstans. 
*Styrelsen skall vid nästföljande årsmöte meddela om beslutade 
utdelningar. 
*Styrelsen ansvarar för Fondens förvaltning. 
*Årsmötet beslutar om Fondens regler. 
*För att det inte skall finnas risk att Fonden töms skall 1:-/medlem 
överföras till Fonden vid varje årsskifte. 
*Utdelning av medel ur Fonden kan göras efter ansökan hos styrelsen. 
*Högst 65% av Fondens kapital får delas ut under en 5-årsperiod. 
*Utdelning av medel ur Fonden får göras endast till projekt avseende
ärftliga defekter hos Tibetansk Terrier. 

TTS Styrelse