Sydostkretsen 

Den sista söndagen varje månad kl. 13.00 träffas vi för en promenad.

Var vi går beslutar vi på den tidigare promenaden.

Kommer att finnas information om på facebooksidan "TTS Tibetanska Terriersällskapet."

eller maila till Anki på slevin@telia.com eller ring Pia 0733 60 09 71


 

Kretsledare: Pia Karinkanta 0733 60 09 71
 Anki Slevin 070-397 83 75


sydostkretsen
 

När du anmäler dig till ett TTS-arrangemang ingår du ett avtal med TTS enl. nya dataskyddslagen GDPR

I och med att du skickar in anmälan för att delta medger du att TTS får lista dina uppgifter i ett deltagarregister och även publicera text och bilder från arrangemanget på hemsidan eller i medlemstidningen.