Information från SvKTR

svktr             Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser

 

 

Till rasklubbens styrels

På vårt senaste styrelsemöte enades SvKTRs styrelse att vi behöver delegera ut det praktiska arbetet som vår utställning i Tånga Hed innebär.

 

Det är inte praktiskt att få i styrelsen ska köra ner allt till Tånga från Mellansverige, och dessutom jobba med allt på plats.

 

Vi enades om att, från och med Tånga Hed 2018, så ansvarar rasklubbarna med allt till och på Tånga. Vi föreslår att alla tre rasklubbar hjälps åt 2018 då det är en dubbelutställning, och första året. Därefter är det tänkt att en rasklubb är ansvarig per år, då blir det inte så betungande för respektive klubb. För 2018 föreslår vi 3 personer från varje klubb.

 

Eftersom alla 3 raskubbar anordnar egna utställningar, så borde kompetens finnas att ordna även Tånga Hed.

  

För 2018 gäller följande:

Kanonplan och lektionssalen är bokad, för buffé så är Mässen bokad.

 

Domare:

 

- Hämta/lämna domare på Landvetter för transport till Vårgårda

 

- Ev hämta vid hotellet på morgonen för transport till utställningen, båda dagarna

 

- Ombesörja att domarna kan komma till buffén, och åter till hotellet

 

Kanonplan:

 

-Torsdag em/kväll bygga 2 ringar och sätta upp domartälten

 

- Lördag efter allt är klart riva och städa på plan

  

Mässen:

 

- Tillaga eller catering för buffén fredag kväll, priset blir som tidigare 200 kr/person

 

- Duka för buffé

 

- Diska och städa undan

  

Cafeteria:

 

- Allt som behövs, inköp bemanning etc. Förskott för inköp efter diskussion med kassören

 

- Lotta som hjälpte till 2017 är villig även 2018.

  

Lotteri:

 

- Tigga priser

 

- Sälja under utställningen

  

Fotografering:

 

- Ordna med en eller fler, som tar kort på vinnare för SvKTRs räkning

  

Eva har bokat både Tånga och domare, och har således tider. Ann fixar det ekonomiska med förskott om det behövs. Givetvis står både Eva och vi andra till förfogande med hjälp att lösa uppgifterna.

 

En checklista kommer att finnas, så det underlättar vem som ska göra vad.

 

Eftersom det är en SvKTR utställning så tillfaller alla intäkter SvKTR, som vi alla är medlemmar i.

  

Diskutera i kubben, och anmäl 3 st från varje klubb till Ann sekr.svktr@gmail.com som kommer att vara stommen i gruppen. Svar önskas senast 31/12. Ann blir sammankallande till en början, för att få igång gruppen.

  

Om det inte finns intresse för att ta hand om det praktiska i klubbarna, blir det ingen servering eller buffé, då det blir för mycket för dom få i styrelsen som till dags dato har fixat detta.

  

För Styrelsen 

Ann Bonnevier 

Sekreterare