Bli medlem i TTS genom att betala din medlemsavgift till vårt

postgiro 19 34 46-2

Vid inbetalning uppge namn, adress och din mailadress och att det gäller medlemskap.

 

För gåvomedlemskap kan uppfödaren maila uppgifterna till kassören.

Medlemsavg. betalad efter 1 november gäller för nästkommande år.

 

För utlandsmedlemmar

IBAN: SE62 9500 0099 6026 0193 4462

BIC: NDEASESS

 

 

Medlemskapet gör att du automatiskt också blir medlem i SvKTR och får delta

i aktiviteter arrangerade av dem.

 

Medlemsavgift: 2018

 

275:-               Sverige

325:-               övriga länder 

50:-                 Familjemedlemskap

150:-               Gåvomedlemskap

200:-               Gåvomedl. utland

(gåvomedlemskap kan endast ges som gåva från uppfödare/tidigare ägare till ny ägare och ny medlem eller person som inte varit medlem de senaste 3 åren)