Blankett i pdf-format 


ANMÄLNINGSBLANKETT till TTS-utställning

Plats............................................ Datum...........................

Hundens namn:..................................................................

Reg nr:............................................................................

Födelsedatum:..................................Kön:..........................

Far:..............................................................................

Mor:.............................................................................

Ägare: .......................................................................…

Gatuadress:..................................................................

Postadress:..............................................Tfn:..............

Uppfödare: ...................................................................

Postadress:..................................................................

Hunden anmäls i:
Valpklass: 4 - 6 månader 150:-
Valpklass: 6 - 9 månader 150:-

Juniorklass: 9 - 15 mån. 200:-
Unghundsklass: 15-24 mån. 200:-
vuxenklass 1: 2-3 år 200:-
Vuxenklass 2: 3-5 år 200:-
Vuxenklass 3: 5-8 år 200:-

Veteranklass 8-10 år 150:-
Seniorklass 10 år & äldre 100:-

pg. 19 34 46 - 2
Efter 3:dje anmälda hund med full avgift (200:-)
från samma registrerade ägare halveras avgifter fr.o.m. 4:de hunden.

Läs på utställningens PM vart blanketten skall skickas


När du anmäler dig till en TTS-utställning ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du skickar in anmälan till utställningen medger du att TTS får publicera dina uppgifter i utställningskatalogen och även publicera resultatlistan på hemsidan eller i medlemstidningen.