Till dig som har valpar till salu

 


nyavalpar 2

 

TTS etiska riktlinjer:

 

Båda föräldrarna skall vara höftledsröntgade och bör ha resultat A eller B.
Vid användande av hund med C-höft ska beräknat HD-index för kullen vara minst 100.
 Båda föräldrarna skall vara ögonlysta senast ett år före parning med ua avseende PRA och linsluxation.Du som vill annonsera:

Skicka exakt den text du vill ha i annonsen till webansvarig.

Annonsen får ligga på TTS hemsida i max 10 veckor.
 
Du kan under tiden ändra på texten, men ny annons sätts inte in förrän
efter 10-veckorsperiodens slut.

Både tikens och hanes stamtavlenamn måste stå med i annonsen så
alla kan se att uppfödaren följt klubbens etiska riktlinjer. 

Fotot kan bytas ut under 10-veckorsperioden eller läggas till under
periodens gång.

Meddela sen om du vill ha ny annons i ytterligare 10 veckor. 

Glöm inte att tala om när dina valpar är sålda!

Regler:

Uppfödare som inte följer klubbens etiska riktlinjer får alltså inte annonsera på
TTS's hemsida och blir dessutom borttagna från klubbens kennelsida under 1 års tid
enl. beslut av årsmötet 090404.
 

För att annonsera på TTS hemsida skall den aktuella kullen vara född i
Sverige samt vara/komma att registreras hos SKK.

I de annonser DNA-tester åberopas skall klart anges vilka och vad de visat.
De testade föräldradjurens resultat skall dessutom skickas in för registrering hos TTS.

Vid avel måste anlagsbärande hund paras med en som är fri.

Mejla till webbmaster