Vad är bruks

Bruks är en gammal gren och den började utvecklas redan under 1:a världskriget. Då började man utbilda hundarna till att leta upp skadade militärer.

1958 införde SBK bruksprovet som en officiell gren. Bruks är egentligen inte en tävlingsgren utan ett prov för att testa hundarna.

Man får börja tävla med hundarna när de är 12 månader, men efter att de är 18 månader måste man ha ett MH-test på dem för att få tävla.

Det finns fyra klasser: appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. Man kan också bli brukschampion.

Inom bruks ska man tävla i en lydnadsdel och i en specialgren. Som specialgren kan man välja bland följande:

Spår: hunden ska kunna följa ett människospår och markera pinnar i det. Pinnarna ska föraren ta med sig till slutet och där visa upp dem för domaren/spårläggaren.

maud1

Sök: hunden ska leta upp försvunna/gömda personer i terrängen och kunna ”visa upp dem” för föraren.

Rapport: hunden ska kunna springa långa sträckor mellan två personer i terrängen.

Skydd: hunden ska försvara/skydda sig och sin förare mot ”tjuvar”.

Patrull: hunden ska patrullera en sträcka och där markera gömda personer. Sedan ska den kunna spåra någon av dessa personer.

Man väljer själv vilken specialgren man vill tävla i. De två vanligaste grenarna är spår och sök.

 

Lydnadsdelen:

Man börjar med appellklass och där ingår följande moment.

Linförighet: Hunden ska föras i koppel vid förarens vänstra sida och man blir kommenderad i svängar åt båda håll, helomvändningar, halter, olika tempo mm.

Man får bara säga ett kommando till hunden när man börjar gå eller ändrar tempo. Annars ska man vara helt tyst och ”stel” i kroppen.

 

Framförgående: Man börjar med hunden i koppel bredvid sig. När man blir kommenderad ska man skicka fram hunden i kopplets längd och så ska

den gå rakt framför föraren i ca 10 m och sedan på förarens kommando stanna.

 

Platsläggande. Man börjar med hunden sittande vid vänster sida och utan koppel. Sedan börjar man gå tillsammans och på tävlingsledarens kommando

lägger man hunden med ett enda kommando och fortsätter själv att gå ca 10m.

 

Inkallning: Man sätter hunden och går ifrån den. Sedan ropar man på hunden och den ska blicksnabbt komma och sätta sig vid förarens vänstra sida.

 

Apportering: Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Sedan kastar man en apport och på kommando ska hunden springa och hämta den och sätta

sig vid förarens vänstra sida. Sedan ska föraren ta apporten när tävlingsledaren säger till.

maud2

Hopp över hinder: Man sätter hunden på ena sidan hindret och går själv över till andra sidan. Sedan säger man till hunden att hoppa

och då ska den hoppa och sedan snabbt komma och sätta sig vid förarens vänstra sida.

maud3

Platsliggning: Man har hunden sittande bredvid sig och nu ska alla förarna stå med ca 5 meters mellanrum och med sina hundar sittande bredvid

sig. När man blir kommenderad ska alla lägga hundarna ner och gå ca 10 meter framåt. Där ska man sedan stå tyst och stilla i 3 minuter och hundarna ska ligga stilla.

 

Budföring: Man går fram och säger hej till en person (mottagare). Sedan går man 50 meter ifrån den personen och sätter hunden bredvid sig.

På kommando ska hunden sedan springa 50 m till den andra personen, sätta sig bredvid hen, sedan springa tillbaka till föraren och sätta sig bredvid den.

 

För att bli godkänd måste man ha en viss poäng på specialdelen och en viss poäng på lydnadsdelen

Momenten blir sedan svårare och svårare ju längre upp i klasserna man kommer, men det är verkligen superkul!

Lycka till och prova gärna! Är du sugen på att prova så ta kontakt med en Brukshundklubb. (Eller så får du ta kontakt med mig. )

 maud

Den 2/9 2017 startade jag och Cosmos vår första brukstävling och vi blev uppflyttade till lägre klass direkt.

 

Skrivet av Maud Alm