Guldtibbar genom åren! 

Åren 2020 och 2021 har nästan alla aktiviteter varit inställda

p.g.a. covid19-pandemin och inga Guldtibbar har kunnat koras.

            sv_vhund
 

Hundar och ägare på dessa sidor publiceras grundat på berättigat intresse gällande rasens historia.