Valberedningens förslag

Motion 1

Motion 2

 

 

KALLELSE TILL TTS ÅRSMÖTE 2023

  

Lördagen den 29 april 2023 kl.13.00

på Tånga Hed Camping, Vårgårda

  

ALLA MEDLEMMAR ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!