Årsmöte 23, 24 och 25 April 2021

Dagordning

Kallelse

Arbetsordning

Instruktion för digitalt förenklat årsmöte

Välkomna!!

 

Årsmöte TTS

Styrelsen har planerat att hålla ordinarie s.k. vanligt årsmöte den 24 april, men i och med pandemi situationen måste vi även förbereda oss på att hålla ”Digitalt förenklat årsmöte”.

När vi beslut i frågan om hur vi kommer att genomföra årsmötet kommer detta att meddelas på vår hemsida och FB sida, om vi inte skulle få med det i nr 1 av tidningen.

Mer information om hur ett eventuellt genomförande av ett digitalt förenklat årsmöte kommer givetvis att kommuniceras ut längre fram. Redan nu går det att läsa med om detta på SKKs hemsida.

Det vi behöver från dig som medlem i TTS är din mejl adress, om du är osäker på om du lämnat den, ber vi dig att skicka den till vår kassör Maria Åhlin killingeredovisning@telia.com  

 

TTS Årsmöte 2020 flyttas till 2021.

Det innebär att TTS kommer att förelägga årsmötet 2021 både för verksamheten 2019 och 2020.

Möjligheten att flytta fram årsmötet ett helt år har finns i beslut från SKK/FK 2-2020, se nedan.

#####

Föreningskommittén anser att nu gällande restriktioner från myndigheter innebär att det saknas förutsättningar att genomföra fysiska årsmöten med godtagbara demokratiska förutsättningar.

 Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta sina möten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller förutsatt att klubbens revisorer inte har några anmärkningar på styrelsens förvaltning.

#####

TTS styrelse har inhämtat godkännande dels från SvKTR och klubbens revisor att flytta årsmötet.

Givetvis kommer styrelsen att komma med mer information längre fram, antagligen i början av 2021.