Ordförandes ruta

Oktober 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 4 2021.

Den 11 september i samband med vår utställning i Kungshamn höll vi ett extra årsmöte, vilket jag skrev om i förra rutan. Tyvärr var inte vädret med oss, men stämningen var trots det trevlig runt ringen. Ett stort tack till er alla som ordnade denna utställning. Det extra årsmötet hade att besluta om tre motioner som tidigare varit tillgängliga på vår hemsida. Motion 1 och 3 bifölls av årsmötet, meden motion 2 avslogs. I samband med årets Kennelfullmäktige (KF avhålls vartannat år), SKKs högsta beslutande organ, utdelas varje gång ett antal utmärkelser bl.a. Hamilton plaketten, detta år hade, för andra gången, en uppfödare av vår ras tilldelats denna utmärkelse nämligen Gunilla Albrigtsen. Styrelsen har, givetvis, i protokoll från 23 september framfört gratulationer.

Den 23 oktober hade styrelsen sitt årliga arbetsmöte där vi framför allt planerade för 2022, men även delvis för 2023. Bl.a. fastställde vi att årsmötet avhålls den 9 april och det blir s.k. fysiskt årsmöte, preliminära utställningar Hässleholm 22 maj, Piteå 17 juli, Öland 3 september. OBS! Datum och platser är så länge preliminära och kan följaktligen slutgiltigt ändras både plats och datum. 

Julnumret av vår tidning är i full planering och kom ihåg att lämna i annonser, men även olika berättelser mottages tacksamt. Hör av dig till vår redaktör snarats om du vill ha något med i tidningen.

Göran Löf

 


Augusti 2021

Hej
Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 3 2021.


Ljusningen i pandemin har verkligen kommit nu under sommaren. Vi har kunnat genomföra fler aktiviteter nu under sommaren. Ett stort tack till er alla som genomfört dessa arrangemang. I samband med utställningen i Kungshamn den 11 september kommer vi att ha ett extra årsmöte för att besluta i inkomna motioner till årsmötena 2020 och 2021. Min förhoppning är att så många som möjligt kommer till detta extra årsmöte och framför sin tankar / åsikter om dessa motioner innan beslut tas. Motionerna finns att läsa på hemsidan.

Göran Löf


April 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 2 2021.

I början av året såg det ett tag ut att läget för pandemin var på väg att ljusna. Tyvärr har det istället vänt och blivit sämre igen, en ljuspunkt är i alla fall att vaccineringar kommit igång. Förhoppningsvis kommer vi under andra halvåret kunna öppna upp fler aktiviteter inom klubben.

Vår planerade två dagars utställning i Tånga Hed i maj har vi varit tvungna att ställa in. Förhoppningsvis kan vi genomföra vår utställning den 4 juli. På senaste styrelsemötet hade vi en fråga upp att några medlemmar, med kort varsel, kunde tänka sig att ordna en utställning den 3 juli, vilket styrelsen positivt tillstyrkte. Bägge utställningarna är i Stockholms trakten.

Årsmötet kommer att bli s.k. digitalt förenklat årsmöte, med detaljerad information hur det går till finns att läsa på hemsidan

Jag tar samtidigt tillfället att önska er alla en riktigt skön och trevlig påsk.

 

Göran Löf


Januari 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 2021.

Det nya året har tyvärr börjat på samma sätt som det gamla slutade, en hel del restriktioner som vi alla måsta / ska följa. Hur det blir under 2021 med de tänkta olika verksamheterna är fortfarande till stor del oklart.

Det som idag framgår, när det gäller verksamheter inom hund, är att alla länsklubbsutställningar fram till 10 maj är inställda. Detta påverkar givetvis även vår specialklubb, SvKTR, som har ställt in sin utställning i slutet av mars.

Hur det blir med våra egna planerade TTS utställningar är nog något oklart just nu, men styrelsen planerar i alla fall för att vi ska kunna genomföra dem som planerat. Givetvis kommer vi att informera om vi kan eller inte kan genomföra någon av aktiviteterna på vår hemsida och FB sida. Självklart kommer vi även att informera om övriga aktiviteter som kan genomföras. Flera av våra kretsar har haft promenader under 2020 och dessa kommer sannolikt även att kunna hållas även under 2021.

Preliminärt har styrelsen beslutat att hålla vårt årsmöte den 24 april, kallelse till detta kommer att publiceras i vår tidning, NR1. Vi vet inte idag om det är möjligt att genomföra ett vanligt årsmöte, men det är vår förhoppning att det ska gå göra. Om det inte är möjligt kan det bli så att vi blir tvungna att ha ett s.k. digitalt årsmöte, men det får vi återkomma till om så blir fallet.

27 januari 2021

Göran Löf


November 2020

Hej

Ja, nu är vi verkligen inne i hösten, i våras trodde nog de flesta av oss att många av restriktionerna skulle försvinna åtminstone fram till hösten. Nu vet vi alla att så inte blev fallet, samtliga utställningar har i princip blivit inställda för 2020 och i början av 2021. De nya reglerna med maximalt 300 personer på en aktivitet kan kanske innebära att vi kan ha våra utställningar 2021. Detta kan givetvis ändras snabbt.

Styrelsen hade den 17 oktober ett längre arbetsmöte telefonledes. Där vi planerade för 2021. Vi planerade bland annat in preliminärt 4 stycken utställningar under 2021, samtliga utomhus. Hur det blir med dessa arrangemang beror givetvis på vad SKK centralt eventuellt tar för beslut angående utställningar.

Förhoppningsvis får vi även in tibbe sport aktiviteter. Den som genomfördes i mars 2020 blev mycket uppskattad av samtliga deltagare och var mycket bra organiserad.

 Det kräver stora insatser från de som åtar sig olika aktiviteter, oavsett aktivitet, där vi alla bör visa vår uppskattning till de som gör allt arbete.

Vid arbetsmötet beslöt vi att årsmötet 2021 ska hållas den 24 april. Anledningen till att vi lägger årsmötet sent är att det, om så krävs, kan vara utomhus. Målsättningen är givetvis att kunna hålla det inomhus.

När det gäller val till de styrelsen m.m. rekommenderar SKK att man lägger på ett år på mandattiden så valen 2021 blir som de skulle varit 2020.

Just nu pågår planering av TTS Nytt nr 4, som vanligt kommer den att bli i färg.

 

 

26 oktober 2020

Göran Löf