remsa4[9793]

Aktuellt 

 

 

Mycket välkomna!

 

Här finner ni intressant information om vår ras, våra hundar, valpar, utställningar, härliga bilder, viktigt att känna till och mycket mycket mer. 

Har du en tibetansk terrier- gå med i vår klubb och delta i våra aktiviteter som innefattar, vård av våra hundar, aktivering på många olika sätt samt en fin gemenskap.

 

Den tibetanska terriern 

 

Den tibetanska terrierns ursprung är Tibet.

Man kunde träffa på den överallt dvs. i klostren, städerna och på landsbygden. Liksom här i västvärlden idag var den ibland en tillgiven och uppskattad sällskapshund, men det är troligt att de mestadels var  "arbetande" hundar.

Som vakthund kunde den ge ett varnande skall om någon fiende närmade sig, men den angrep aldrig. Det var den tibetanska mastiffens uppgift. Den var också duktig på att hjälpa fåraherdarna att hålla samman fåren, men det är inte ofta vi numera träffar på en tibetansk terrier med utpräglad vallinstinkt. Som karavanhund hade den dels uppgiften som vakthund, dels hjälpte den till att driva karavanen framåt.

 

Tibetanska terriern måste vara smidig, snabb, välbalanserad, stark & tuff.

I smala passager kunde man se hur de små hundarna hoppade från den ena jakryggen till den andra för att få jakarna att fortsätta framåt på de branta och oländiga bergsstigarna. Här fanns det inte utrymme för några felsteg och genom årtusenden utvecklades den till en intelligent hund med exakt precision och förmåga att dra självständiga slutsatser.   

Läs gärna mer i vår "Historik".

 

TTS är en rasklubb som lyder under specialklubben SvKTR som i sin tur lyder under SKK. Tibetansk Mastiff och Lhasa Apso är också representerade av SvKTR                 

logo                            svktr                  tibetansk mastiff             

  lak                eng              Facebook