´

 

Introduktion till utställning

 

För ett ovant öga kan utställningar se allmänt röriga ut. Det kan kännas näst intill omöjligt att förstå hur det går till.

Det finns två typer av utställningar inofficiella och officiella. På de inofficiella utställningarna, som inte bokförs
hos SKK får arrangörerna 
ha vilka (ålders-) klasser de vill. Dessa utställningar är oftast rasspecialer som TTS
anordnar eller träningsutställningar. 
De officiella utställningarna arrangeras av en specialklubb, SvKTR eller av
någon av SKK’s länsklubbar.

 

Rasspecialerna, Guldtibbeutställningarna, är viktiga både som mönstring av rasen och för klubbens ekonomi.
Eftersom rasspecialerna inte har 
några certrättigheter har vi möjlighet att bjuda in erfarna uppfödare 
att döma även om de inte är auktoriserade domare. De auktoriserade domare som bjuds in att döma våra
raspecialer bör ha god kännedom om 
rasen. Rasspecialerna är dessutom ett utmärkt tillfälle för både 
tvåbenta och fyrbenta att träffas och umgås med likasinnade. Rasspecialerna är även ett bra tillfälle för
nyblivna domare på rasen 
att se många tibbar vid ett och samma tillfälle och prata med rasspecialister
och uppfödare.

tibetansk-terrier---209_vv_800px

 

Valpklasser

Till att börja med så är alla valpklasser även på en SKK utställning, inofficiella. Valpklass arrangeras från dess valpen är 4 månader i Sverige. Med hänsyn till valparnas oerfarenhet börjar man visa alla valpar innan man börjar visa de äldre klasserna. 

Hanar och tikar tävlar alltid för sig och endast bästa hanvalp möter bästa tikvalp i tävlan om Bästa valp. I valpklass har man endast konkurrensbedömning, dvs. domaren rangordnar hundarna efter varandra.

 

Officiella klasser

De officiella klasserna är indelade efter hundarnas ålder. Man börjar först med alla åldersklasser för hanarna och utser bästa hane. Där efter gör man samma sak med tikarna. 

Våra svenska utställningar är indelade i två moment, kvalitetsbedömning och konkurrensbedömning. Man börjar alltid kvalitetsbedömningen, där hunden bedöms utifrån rasstandarden och hunden får oftast excellent, very good eller good, men det händer någon gång då och då att hundarna får andra pris. Excellent och very good innebär att hunden är ett gott avelsresultat men den är bara de hundarna som fått excellent (eller om färre än fyra även very good) som får fortsätta till nästa typ av bedömning, konkurrensbedömningen. Här rangordnar domaren hundarna och placerar de fyra bästa som etta till fyra. De hundar som domaren anser vara av championatkvalitet. tilldelas ett CK.

 

Championatkvalitet

De hundar som tilldelats CK får fortsätta att tävla vidare och då mot andra hanar eller tikar som fått CK i de andra klasserna. Nu ska domaren alltså placera hundarna i Bästa hane eller Bästa tik och det är här man har chans på det eftertraktade certet, certifikatet. Den hane och tik som placerar sig bäst kommer sedan att tävla mot varandra om BIR och BIM. Den hund som blir BIR, Bäst i Rasen, har sedan möjlighet att tävla vidare men då kommer den att tävla mot andra raser. Först de som ingår i samma grupp, dvs Sällskapshundsgruppen 9 och sedan blir det Best in Show.

 

Förberedelse inför utställning

Innan man åker på utställning bör man träna hunden på att stå stilla både på marken och uppe på ett bord. Den enskilda bedömningen tar några minuter och då bör hunden kunna stå så still som möjligt. Den bör även vara van vid att bli hanterad, då domaren vill titta på tänder och klämma igenom hunden för att känna hur den är konstruerad. Domaren vill även se hunden röra sig runt i ringen i trav. En hund som studsar fram, gör det svårt för domaren att bedöma hundens rörelser så det är bra att träna hunden på att springa i trav vid din sida.

Innan du åker på utställning med din hund första gången tag hjälp av uppfödaren, eller någon annan som kan visa hur man gör. Väldigt många hundklubbar anordnar ringträning för nya utställare. Är det första gången du går på utställning kom i god tid och titta på hur andra gör. Du kan du alltid berätta det för domaren då brukar hon eller han förklara lite tydligare vad du skall göra.

 

 

 

Utställningar utomhus

Utställning inomhus

Kring utställningar

UTSTÄLLNING

Uppfödargrupper