TTS utställningar 

Artikel om Tibethund 1994 ur
Tibetan Breed International Magazine

 
Spara ner anmälan på din dator
 
 
 
Nytt på TTS-utställningar från och med 2022
 

Fr.o.m. 2022-01-01 kommer det att finnas en klass på våra Guldtibbeutställningar som heter FAMILJEHUNDSKLASS. 
Den är till för tibetanska terriers som normalt inte får vara med såsom t.ex nedklippta och kastrerade hundar.
Det kommer att vara en klass för hanar och en för tikar. Detta beslutades på det extra årsmötet 210911.

Till skillnad från tidigare nedklippta klassen vi haft kommer denna klass att bedömas av samma domare
som övriga hundar och som övriga hundar få en skriven kritik. Det enda som skiljer från övriga utställare
är att anmälda i denna klass inte kan tilldelas HP och kan följaktligen inte delta i Bästa hane-resp. tikklasserna.

 

 

Guldtibbeutställningar 2023 (inofficiella med klubbcert) 
 
Krets Datum Ort Domare  Inbjudan
 styrelsen 24-03-24      Vilsta sporthotell     

Jane Edvinsson,
Janing's kennel

 

Norra kretsen   ej klart  ej klart  ej klart

 

World Congress officiell 24-09-01 Hindås Jari Partanen

 

 Södra kretsen 24-10-19  Åstorp Tracey Leese (GB)            

 

 2024 SvKTR's officiella utställningar 2023 PM och Anmälan via SvKTR hemsida
Datum Ort Domare

1 juni

Örero ej klart

20 juli 

Piteå ej klart
24 aug Tånga Hed Lydie Estru, Frankrike
     
  PM och Anmälan via SvKTR hemsida  

 

 

När du anmäler dig till en TTS-utställning ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du skickar in anmälan till utställningen medger du att TTS får publicera dina uppgifter i

utställningskatalogen och även publicera resultatlistan på hemsidan eller i medlemstidningen.

 

 
 

Bilder från utställningar