TTS utställningar 

Artikel om Tibethund 1994 ur
Tibetan Breed International Magazine

 
Spara ner anmälan på din dator
 
 
 
Nytt på TTS-utställningar från och med 2022
 

Fr.o.m. 2022-01-01 kommer det att finnas en klass på våra Guldtibbeutställningar som heter FAMILJEHUNDSKLASS. 
Den är till för tibetanska terriers som normalt inte får vara med såsom t.ex nedklippta och kastrerade hundar.
Det kommer att vara en klass för hanar och en för tikar. Detta beslutades på det extra årsmötet 210911.

Till skillnad från tidigare nedklippta klassen vi haft kommer denna klass att bedömas av samma domare
som övriga hundar och som övriga hundar få en skriven kritik. Det enda som skiljer från övriga utställare
är att anmälda i denna klass inte kan tilldelas HP och kan följaktligen inte delta i Bästa hane-resp. tikklasserna.

 

 

Guldtibbeutställningar 2023 (inofficiella med klubbcert) 
 
Krets Datum Ort Domare  Inbjudan
       

  

 Östra  3 juni  Norrköpings BK  Frauke Neum Tyskland

 PM  

 Bergslagen 16 sept   Munkfors BK

 Jenny Öhqvist

 

 

  SvKTR's officiella utställningar 2023 PM och Anmälan via SvKTR hemsida
Datum Ort Domare
14/5 Hässleholm  Per Lundström

14/7 

Piteå Carina Andersson Rapp
23/9  Eskilstuna Gauthier Lequain Belgien
     
  PM och Anmälan via SvKTR hemsida  

 

 

När du anmäler dig till en TTS-utställning ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du skickar in anmälan till utställningen medger du att TTS får publicera dina uppgifter i

utställningskatalogen och även publicera resultatlistan på hemsidan eller i medlemstidningen.

 

 
 

Bilder från utställningar