TTS utställningar 

Artikel om Tibethund 1994 ur
Tibetan Breed International Magazine

 
Spara ner anmälan på din dator
 

Guldtibbeutställningar 2022 (inofficiella med klubbcert)
 
 
Nytt på TTS-utställningar från och med 2022
 

Fr.o.m. 2022-01-01 kommer det att finnas en klass på våra Guldtibbeutställningar som heter FAMILJEHUNDSKLASS. 
Den är till för tibetanska terriers som normalt inte får vara med såsom t.ex nedklippta och kastrerade hundar.
Det kommer att vara en klass för hanar och en för tikar. Detta beslutades på det extra årsmötet 210911.

Till skillnad från tidigare nedklippta klassen vi haft kommer denna klass att bedömas av samma domare
som övriga hundar och som övriga hundar få en skriven kritik. Det enda som skiljer från övriga utställare
är att anmälda i denna klass inte kan tilldelas HP och kan följaktligen inte delta i Bästa hane-resp. tikklasserna.

 
 
Krets Datum Ort Domare  Inbjudan
 Södra  21 maj  Hässleholm  Marie Hogarty Irl.

    

 Norra  5 augusti  Svenstavik  Carina Andersson Rapp

 

 Sydost  3 sept.  Öland/Saxnäs

 Anki Sjöberg,
Thanee's kennel

  

 

  SvKTR's officiella utställningar 2022 PM och Anmälan via SvKTR hemsida
Datum Ort Domare
22 Maj  Hässleholm  Lena Persson
15 Juli  Piteå  Anna Rogowska
1 Okt    Upplands Väsby (Tibethund)  Paul Stanton
     
  PM och Anmälan via SvKTR hemsida  

 

 

När du anmäler dig till en TTS-utställning ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du skickar in anmälan till utställningen medger du att TTS får publicera dina uppgifter i

utställningskatalogen och även publicera resultatlistan på hemsidan eller i medlemstidningen.

 

 
 

Bilder från utställningar