Valpar väntas

nyavalpar 2

 

Här hittar du information från uppfödare som parat en tik.
Uppfödarna är medlemmar i TTS och följer klubbens etiska riktlinjer.


TTS etiska riktlinjer:

Båda föräldrarna skall vara höftledsröntgade och bör ha resultat A eller B.
Vid användande av hund med C-höft ska beräknat HD-index för kullen vara minst 100.
Båda föräldrarna skall vara ögonlysta senast ett år före parning med ua avseende PRA och linsluxation. 


Fråga alltid uppfödaren vid kontakt om ovan.


OBS! Annonsen får ligga på TTS hemsida i max 10 veckor. Maila den till webansvarig 

Både tikens och hanens stamtavlenamn måste stå med i annonsen så alla kan se att uppfödaren följt klubbens etiska riktlinjer.

För att annonsera på TTS hemsida skall den aktuella kullen vara född i Sverige samt vara/komma att registreras hos SKK.

I de annonser DNA-tester åberopas skall klart anges vilka och vad de visat. De testade föräldradjurens resultat skall dessutom
skickas in för registrering hos TTS. Vid avel måste anlagsbärande hund paras med en som är fri.

 Uppfödare som inte följer klubbens etiska riktlinjer får alltså inte annonsera
på TTS's hemsida och blir dessutom borttagna från 
klubbens kennelsida
under 1 års tid enl. beslut av årsmötet 090404.
 

 

 

Aktuella annonser 

 

 Inga aktuella annonser just nu