VILTSPÅR

spår2

Har du frågor eller funderingar kontakta mig gärna:

Maud Alm, 070-5253631 eller maud.alm@bahnhof.se

 

Vad är viltspår?

Jo i korta drag är det att hunden ska följa ett spår efter ett skadat djur och hitta det.
Väl framme ska skytten ha möjlighet att skjuta djuret om det behövs. Det var i korta drag.

Så här står det i reglerna: § 1 Ändamål Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma
deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött klövvilt eller de
stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök.

Hur gör man då?

Jag har använt mig av en rådjursklöv (behändig storlek för våra tibbar) som jag bundit ett rep runt.
Den har jag sedan dragit efter mig när jag gått framåt i skogen. Samtidigt har jag haft en flaska
med nötblod (finns att köpa på ex Coop) och med hjälp av den har jag vid ca vartannat steg
droppat en droppe blod på backen. Detta spår ska sedan ligga till sig några timmar.

När det gått några timmar tar jag med hunden till spårstarten, sätter på en sele och en lång
lina och sedan ser jag om hunden hittar spåret. Om hunden hittar spåret följer jag efter i lugn takt.
Om den inte hittar går jag några gånger fram och tillbaka över spåret och ser om hunden hittar
spåret. Det brukar inte vara några större problem, men en del kan tycka att det är lite otäckt i början.

När hunden kommer till spårslutet så har man knutit fast rådjursskanken i ett träd och meningen
är att hunden ska hitta den. (Det symboliserar det skadade djuret.) Hunden behöver inte ta tag i
skanken med munnen, men den ska visa oss var den finns.Om hunden fattar galoppen är det 
bara att 
fortsätta träna  och utöka tiden spåret ligger samt sträckan på själva spåret.

När man tycker att hunden är redo anmäler man den till ett anlagstest. Då har en domare gjort ett spår
och så går domaren bakom ekipaget hela vägen i spåret och ser om hunden klarar alla svårigheter.
Om hunden klarar det provet, som kallas anlagsklass, får man gå vidare och tävla i öppen klass.

I nästa klass krävs tre godkända starter för att hunden ska bli Svensk viltspårschampion, SE VCH.
Den öppna klassen är svårare och då ingår också att domaren på slutet av spåret stannar ekipaget
och går förbi dem en kort sträcka. Sedan skjuter domaren ett skott (skjuter det skadade djuret)
sedan ska hunden ta upp spåret igen och söka sig fram till spårslutet. Det finns också bloduppehåll,
vinklar och återgång. (Se bilden på spåret.) Om hunden jobbar extra bra kan man dessutom få HP.

Du kan läsa mer om viltspår på länken nedan. 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-t36.pdf

På skissen syns hur ett spår kan vara lagt i terrängen.

spårläggning

Lycka till!

 

spår1
spår