Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss i TTS att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att skapa ett så bra klimat som möjligt för dig som TTS-medlem. Vi behöver dina personuppgifter d.v.s. namn, adress och e-mailadress alt. telefonnummer för SMS, för vårt medlemsregister.

Medlemsregistret använder vi när vi behöver nå er av någon anledning. Det används också för att kontrollera att du är medlem om du anmäler dig till något arrangemang klubben står för.

Ert namn och adress skickas också vidare till tryckaren för att han ska kunna skicka ut våra tidningar.

Era personuppgifter publiceras av den som tar emot era utställningsanmälningar för att kunna göra katalog. Namnen publiceras också på hemsidan i samband med att vi lägger ut utställningsresultat och andra resultat. Vi rensar bort ditt namn ur medlemsregistret 1 år efter utebliven betalning av medlemsavgiften.

Vill du veta vad som finns registrerat om dig, eller om du vill ändra något, t.ex. adressändring eller ny e-mailadress, kan du kontakta vår kassör.