Bli medlem i TTS genom att betala din medlemsavgift till vårt

postgiro 19 34 46-2

Vid inbetalning uppge namn, adress och din mailadress och att det gäller medlemskap.

Swish 123 324 66 00 (lägg gärna till 2:- för swish-kostnad) 

För gåvomedlemskap kan uppfödaren maila uppgifterna till kassören.

Medlemsavg. betalad efter 1 november gäller för nästkommande år.

 

För utlandsmedlemmar

IBAN: SE62 9500 0099 6026 0193 4462

BIC: NDEASESS

 

 

Medlemskapet gör att du automatiskt också blir medlem i SvKTR

och får delta i aktiviteter arrangerade av dem.

 

Medlemsavgift: 

 

275:-               Sverige

         325:-                övriga länder 

                  50:-               Familjemedlemskap

            150:-               Gåvomedlemskap

            200:-               Gåvomedl. utland

(gåvomedlemskap kan endast ges som gåva från uppfödare/tidigare ägare till ny ägare och ny medlem eller person som inte varit medlem de senaste 3 åren)

 

När du betalar din medlemsavgift ingår du ett avtal med TTS.

I och med att du betalar in medlemsavgiften till TTS medger du att TTS får lägga dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Medlemsregistret används av klubben om vi behöver nå dig av någon anledning. Det används också för att kontrollera att du är medlem om du anmält dig till någon av klubbens aktiviteter.

Även vår specialklubb, SvKTR, har möjlighet att få del av medlemsregistret för sina aktiviteter.

Vi skickar också namn och adressuppgifter till vår tryckare som gör medlemstidningen så han kan skicka ut den till dig.