Kontaktpersoner:

Maud Alm  tel. 070-5253631.  

Monika Schelander Karlsen

Jane Edvinsson

Ann-Britt Lundin

Margita Jonsson  

TTS vill bredda sina aktiviteter och förhoppningsvis locka fler att börja träna med sin tibbe. Denna grupp kommer att jobba med detta. Alla i gruppen tränar på flera av de olika sporterna och en del återfinns bland våra Guldtibbar.
Är du nyfiken på någon av de aktiviteter och kurser som finns i olika former landet runt eller håller du redan på så hör gärna av dig till oss. Det vore kul om vi blev fler i gruppen och gärna från olika delar av Sverige. Det blir då lättare att t.ex. ha någon uppvisning på TTS utställningar. Vi vill också försöka  få ihop träffar där vi kan träna tillsammans och hjälpa varandra.

4

 

När du anmäler dig till ett TTS-arrangemang ingår du ett avtal med TTS enligt nya dataskyddslagen GDPR

I och med att du skickar in anmälan för att delta medger du att TTS får lista dina uppgifter i ett deltagarregister och även publicera text och bilder från arrangemanget på hemsidan eller i medlemstidningen.