Kontaktpersoner:

Monika Schelander Karlsen

 

Ann-Britt Lundin

Jane Edvinsson 

TTS vill bredda sina aktiviteter och förhoppningsvis locka fler att börja träna med sin tibbe.
Denna grupp kommer att jobba med detta. Alla i gruppen tränar på flera av de olika sporterna
och en del återfinns bland våra Guldtibbar.

Är du nyfiken på någon av de aktiviteter och kurser som finns i olika former landet runt eller håller du
redan på så hör gärna av dig till oss. Det vore kul om vi blev fler i gruppen och gärna från olika delar
av Sverige. Det blir då lättare att t.ex. ha någon uppvisning på TTS utställningar. Vi vill också försöka  
få ihop träffar där vi kan träna tillsammans och hjälpa varandra.

4

 

När du anmäler dig till ett TTS-arrangemang ingår du ett avtal med TTS enligt nya dataskyddslagen GDPR

I och med att du skickar in anmälan för att delta medger du att TTS får lista dina uppgifter i ett
deltagarregister och även publicera text och bilder från arrangemanget på hemsidan eller i medlemstidningen.