Maj 2023

 

Hej 

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 2 2023. 

Äntligen har våren kommit, åtminstone i de södra delarna av vårt avlånga land. Vi har nu haft
vårt årsmöte för 2023, årsmötesprotokoll kommer som vanligt att läggas ut på vår hemsida när
det har justerats i vederbörlig ordning. Efter årsmötet hade vi ett föredrag av Eva Lejdbrandt,
ordförande i SKKs avelskomitte.  Vi var cirka 30 deltagare under denna dag. 

På söndagen hade vi vår första Guldtibbeutställning för året, med cirka 65 anmälda hundar
för vår utländska specialdomare.

Kommande Guldtibbeutställningar är den 3 juni där vi håller till på Norrköpings Brukshundklubb,
även där med utländsk special domare. Under våren har det anordnats flera tibbe promenader ute
i våra kretsar, dessa ordnas löpande och på vår Facebook sida kan du få information när nästa träff blir av.

Önskar er alla en skön vår och försommar och TTS Nytt nr 2 kommer ut under juni månad.

 

8 maj
Göran Löf

 

 

 

Januari 2023

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 1 2023.

Tänk vad tiden går fort, vi är redan nu i slutet av januari. Framför allt märks det att det blivit
betydligt ljusare ute. Tittar man tillbaka tycker jag att 2022 försvann snabbt, men när vi nu på
det nya året går igenom klubbens verksamhet noterar man att vi haft ett stort antal olika
aktiviteter under 2022.

I planeringen för 2023 ser vi att det kommer att bli många aktiviteter även i år. Redan nu har
det hållits flera promenader på olika platser i landet och fler kommer det säkert att bli.
Information om promenader finns vanligtvis att läsa om på klubbens facebook sida.

Klubbens ekonomi ser mycket bra ut och 2022 blev ett utmärkt år vad avser den ekonomiska delen.
Lördagen den 29 april kommer vi att ha vårt årsmöte på Tånga Hed, Vårgårda. Efter årsmötet planeras
för en gemensam middag och en hel del tibbesnack. Mer information kommer i nummer 1 av tidningen.

Om du vet någon som kan tänka sig ställa upp i styrelsen eller om du själv vill hör då gärna av
dig till någon i valberedningen, se vilka som ingår i valberedningen i nr 4 TTS Nytt.

30 januari
Göran Löf

 

 

 September 2022

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 3 2022.

När dessa rader skrivs så är nummer tre av vår tidning på gång och kommer till er inom några veckor.
Vi har nu under sommaren avverkat våra tre planerade utställningar med den avslutande på Öland,
där vi efter utställning hade samkväm på kvällen med en hel del intressanta samtal. Nu har klubben
haft sin verksamhet i 50 år, det är inte dåligt för en liten ideell förening.

Styrelsen har nu bestämt att vi kommer att ha vårt arbetsmöte den 22 oktober. Vi avsätter då minst
en halvdag för att planera inför kommande år och då främst för 2023. Är det något som du vill att
vi ska planera in för kommande år är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

När nu sommaren lider mot sitt slut och hösten är i antågande med mörkare kvällar, tänk på att ha
tydliga reflexer både på er själva och era tibbar när ni går på kvällspromenaden.

 5 september
Göran Löf

 

 

April 2022

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 2 2022 

 Årsmötet hölls, som tidigare informerats, i Jönköping den 9 april. Tyvärr var intresset att delta på årsmötet mycket
begränsat, men kunde likväl genomföras i god ordning. Klubbens ekonomi är mycket god vilket säkrar en fortsatt
utgivning av vår tidning och möjlighet att även genomföra andra aktiviteter. Några förändringar av förtroendevalda
helt  enligt valberedningens förslag. Ett stort tack till er som valt att lämna uppdragen, samt varmt välkomna till
nytillträdda.

Ett antal aktiviteter har genomförts under våren, då främst promenader. Efterfrågan på promenader eller kanske 
mer att få träffas och prata om olika saker under lugna former, är det uppenbarligen stor efterfrågan på.

Utställningssäsongen har nu dragit igång ordentligt och TTS första egna utställning för året går av stapeln i
Hässleholm den 21 maj och förhoppningsvis ska vi kunna genomföra en utställning längre norr ut under
sommaren. Mer exakt om detta får vi återkomma till i Nr 2 av tidningen samt att information publiceras
på hemsidan.

24 april
Göran Löf

 

Februari 2022

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 1 2022.

Tyvärr började året med att det stora arrangemanget i Göteborg som Västra Kennelklubben traditionsenligt
håller varje år, ställdes in med kort varsel på grund av rådande restriktioner.

Styrelsen har nu påbörjat sitt arbete 2022, där vi går in i mer detaljplanering av årets aktiviteter.
Hur det blir med restriktioner för vår del är i skrivande stund osäkra, men vi planerar att kunna genomföra dessa som
vanligt. Det innebär att alla olika Guldtibbelistor förhoppningsvis ska kunna genomföras traditionsenligt under året.

Årsmötet kommer att hållas i Jönköping den 9 april, det är vår förhoppning att vi då inte har några restriktioner
 som hindrar oss från att avhålla årsmötet. Min förhoppning är att så många som möjligt kommer och deltar,
 ett utmärkt tillfälle att påverka klubbens verksamhet.

Har Du förslag på personer till styrelsen, eller om Du själv vill vara med i styrelsearbetet, hör av Dig till valberedningen.

Avelskommittén planerar att hålla ett digitalt möte söndag den 27 februari 15.00, med en intressant föreläsare,
Maths Lindberg. Mer information kommer på vår FB sida och hemsida.

Nu går vi mot ljusare tider och hoppas att vi ses på några av årets aktiviteter.

6 februari 2022
Göran Löf

 

 

Oktober 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 4 2021.

Den 11 september i samband med vår utställning i Kungshamn höll vi ett extra årsmöte, vilket jag
skrev om i förra rutan. Tyvärr var inte vädret med oss, men stämningen var trots det trevlig runt ringen.
Ett stort tack till er alla som ordnade denna utställning. Det extra årsmötet hade att besluta om tre motioner
som tidigare varit tillgängliga på vår hemsida. Motion 1 och 3 bifölls av årsmötet, meden motion 2 avslogs.


I samband med årets Kennelfullmäktige (KF avhålls vartannat år), SKKs högsta beslutande organ,
utdelas varje gång ett antal utmärkelser bl.a. Hamiltonplaketten, detta år hade, för andra gången,
en uppfödare av vår ras tilldelats denna utmärkelse nämligen Gunilla Albrigtsen. Styrelsen har, givetvis,
i protokoll från 23 september framfört gratulationer.

Den 23 oktober hade styrelsen sitt årliga arbetsmöte där vi framför allt planerade för 2022, men även delvis
för 2023. Bl.a. fastställde vi att årsmötet avhålls den 9 april och det blir s.k. fysiskt årsmöte, preliminära
utställningar Hässleholm 22 maj, Piteå 17 juli, Öland 3 september. OBS! Datum och platser är så länge preliminära
och kan följaktligen slutgiltigt ändras både plats och datum. 

Julnumret av vår tidning är i full planering och kom ihåg att lämna i annonser, men även olika berättelser
mottages tacksamt. Hör av dig till vår redaktör snarats om du vill ha något med i tidningen.

30 oktober 2021
Göran Löf

 

 

Augusti 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 3 2021.

Ljusningen i pandemin har verkligen kommit nu under sommaren. Vi har kunnat genomföra fler aktiviteter
nu under sommaren. Ett stort tack till er alla som genomfört dessa arrangemang.

I samband med utställningen i Kungshamn den 11 september kommer vi att ha ett extra årsmöte för att
besluta i inkomna motioner till årsmötena 2020 och 2021. Min förhoppning är att så många som möjligt
kommer till detta extra årsmöte och framför sin tankar / åsikter om dessa motioner innan beslut tas.
Motionerna finns att läsa på hemsidan.

21 augusti 2021
Göran Löf

 

 

Mars 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 2 2021.

I början av året såg det ett tag ut att läget för pandemin var på väg att ljusna. Tyvärr har det istället
vänt och blivit sämre igen, en ljuspunkt är i alla fall att vaccineringar kommit igång.
Förhoppningsvis kommer vi under andra halvåret kunna öppna upp fler aktiviteter inom klubben.

Vår planerade två dagars utställning i Tånga Hed i maj har vi varit tvungna att ställa in. Förhoppningsvis kan
vi genomföra vår utställning den 4 juli. På senaste styrelsemötet hade vi en fråga upp att några medlemmar, med
kort varsel, kunde tänka sig att ordna en utställning den 3 juli, vilket styrelsen positivt tillstyrkte.
Bägge utställningarna är i Stockholms trakten.

Årsmötet kommer att bli digitalt förenklat årsmöte, detaljerad information hur det går till finns att läsa på hemsidan

Jag tar samtidigt tillfället att önska er alla en riktigt skön och trevlig påsk.

29 mars 2021
Göran Löf

 

 

Januari 2021

Hej

Varmt välkomna till ordförandes ruta nr 2021.

Det nya året har tyvärr börjat på samma sätt som det gamla slutade, en hel del restriktioner som vi alla
måsta/ska följa. Hur det blir under 2021 med de tänkta olika verksamheterna är fortfarande till stor del oklart.

Det som idag framgår, när det gäller verksamheter inom hund, är att alla länsklubbsutställningar fram till 10 maj
är inställda. Detta påverkar givetvis även vår specialklubb, SvKTR, som har ställt in sin utställning i slutet av mars.

Hur det blir med våra egna planerade TTS utställningar är nog något oklart just nu, men styrelsen planerar i alla fall
för att vi ska kunna genomföra dem som planerat. Givetvis kommer vi att informera om vi kan eller inte kan
genomföra någon av aktiviteterna på vår hemsida och FB sida. Självklart kommer vi även att informera om övriga
aktiviteter som kan genomföras. Flera av våra kretsar har haft promenader under 2020 och dessa kommer
sannolikt även att kunna hållas även under 2021.

Preliminärt har styrelsen beslutat att hålla vårt årsmöte den 24 april, kallelse till detta kommer att publiceras i vår tidning, NR1.
Vi vet inte idag om det är möjligt att genomföra ett vanligt årsmöte, men det är vår förhoppning att det ska gå göra.
Om det inte är möjligt kan det bli så att vi blir tvungna att ha ett s.k. digitalt årsmöte, men det får vi återkomma till om så blir fallet.

27 januari 2021
Göran Löf

 

 

November 2020

Hej

Ja, nu är vi verkligen inne i hösten, i våras trodde nog de flesta av oss att många av restriktionerna skulle
försvinna åtminstone fram till hösten. Nu vet vi alla att så inte blev fallet, samtliga utställningar
har i princip blivit inställda för 2020 och i början av 2021. De nya reglerna med maximalt 300 personer
på en aktivitet kan kanske innebära att vi kan ha våra utställningar 2021. Detta kan givetvis ändras snabbt.

Styrelsen hade den 17 oktober ett längre arbetsmöte telefonledes. Där vi planerade för 2021. Vi planerade
bland annat in preliminärt 4 stycken utställningar under 2021, samtliga utomhus. Hur det blir med dessa
arrangemang beror givetvis på vad SKK centralt eventuellt tar för beslut angående utställningar.

Förhoppningsvis får vi även in tibbesportsaktiviteter. Den som genomfördes i mars 2020 blev mycket
uppskattad av samtliga deltagare och var mycket bra organiserad.

Det kräver stora insatser från de som åtar sig olika aktiviteter, oavsett aktivitet, där vi alla bör
visa vår uppskattning till de som gör allt arbete.

Vid arbetsmötet beslöt vi att årsmötet 2021 ska hållas den 24 april. Anledningen till att vi lägger årsmötet
sent är att det,om så krävs, kan vara utomhus. Målsättningen är givetvis att kunna hålla det inomhus.

När det gäller val till de styrelsen m.m. rekommenderar SKK att man lägger på ett år på mandattiden
så valen 2021 blir som de skulle varit 2020.

Just nu pågår planering av TTS Nytt nr 4, som vanligt kommer den att bli i färg. 

26 oktober 2020
Göran Löf

 

Augusti 2020

Hej

Sedan förra ordförandes ruta har nya instruktioner kommit från SKK gällande årsmöten, som kunnat hållas
ännu under 2020. Det innebär att TTS kommer att hålla årsmötet 2021 både för verksamheten 2019 och 2020.

Möjligheten att flytta fram årsmötet ett helt år har finns i beslut från SKK/FK 2-2020, se nedan.

Föreningskommittén anser att nu gällande restriktioner från myndigheter innebär att det saknas förutsättningar att
genomföra fysiska årsmöten med godtagbara demokratiska förutsättningar.

Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta sina möten till 2021 och då avhandla två
verksamhetsår. Dispensen gäller förutsatt att klubbens revisorer inte har några anmärkningar på styrelsens förvaltning.

Givetvis har vi fått godkännande både från vår specialklubb SvKTR och klubbens bägge revisorer.

Samtliga våra utställningar för 2020 har vi varit tvungna att ställa in, detta gäller tyvärr även för Tibethund. Kanske det
inte blir några utställningar alls under resterande del av 2020. Förhoppningsvis kommer 2021 att innebära att vi åter kan
ha våra utställningar. Styrelsen kommer under hösten att planera för detta, mer information om detta kommer längre fram.
Styrelsen bedömer att vi har möjlighet att även i fortsättning kunna ge ut tidningen för resterande del av året.

11 augusti 2020
Göran Löf

 

 

Maj 2020

Hej

Sedan förra ordförandes ruta har väl inte så mycket hänt inom hundvärlden , utan ny information från SKK säger
alla länsklubbsutställningar till och med 31 augusti är inställda. Som det ser ut idag med gällande övriga restriktioner
kommer TTS inte kunna ha några utställningar under sommaren. Däremot är det i sin ordning att vi har olika
promenader ute i kretsarna, är väl nästan aldrig över 10 personer och aktiviteten är alltid utomhus.

På senaste styrelsemötet tog vi beslut om att ställa in samtliga Guldtibbelistor för 2020.

I och med att vi varit tvungna att ställa flera av vår planerade utställning på verkar detta givetvis klubbens
ekonomi negativt. Vi har kunnat avboka våra platser och funktionärer i tid utan att klubben drabbats av några kostnader.
Än så länge är det ingen kris utan vi kan fortsätta med tidningen. Hur det blir om hela utställningsåret går förlorat
kommer klubben att vara i en väsentligt sämre sits. Styrelsen följer vår ekonomiska utveckligt noggrant.

Vi har diskuterat olika lösningar på hur vi ska genomföra årsmötet, men kommit fram till att vi avvaktar lite till.
SKK har givit generell dispens till den 31 augusti. Troligtvis blir det någon form av ett s.k. förenklat årsmöte.
Vi får återkomma i detta och troligtvis kommer det att vara fullt tillräckligt med att vi anslår datum på hemsidan och
FB sidan. Så fort vi vet mer kommer det att informeras om det.

6 maj 2020
Göran Löf

 

 

April 2020

Hej

Vi, styrelsen, ska försöka förbättra kommunikationen med er alla medlemmar. I ett första steg kommer jag
att lägga ut lite information av varierande sort, med förhoppningsvis något sånär jämna mellanrum.
Framför allt är avsikten att informera om vad vi har på gång i föreningen och där jag ser en möjlighet
att lägga ut mer text runt beslut vi tagit i styrelsen. Man måste komma ihåg att våra protokoll är s.k.
beslutsprotokoll och kan ibland synas vara lite kortfattade.

Senast jag skrev något var till TTS-Nytt 1/2020 och det skrev jag i mitten av februari. Efter det har,
som ni alla är väl medvetna om, mycket hänt i samhället i stort men även inom hund värden. 
SKK / CS beslöt för en kort tid sedan att all klubbverksamhet inom organisationen ställs in med
omgående fram till och med 31 maj, om det blir en förlängning är inte bestämt ännu.

Detta innebär för TTS del att vår planerade två dagars utställning i Tånga Hed  23 – 24 maj och Vännäs 13 juni ställs in.

Med mycket kort varsel beslöts att ställa in årsmötet, av säkerhets skäl, och i skrivande stund har inte styrelsen
ännu tagit beslut om när och hur årsmötet skall hållas. Även här har SKK / CS givit en generell dispens
fram till 31 augusti. Hur vi kommer att genomföra årsmötet ber vi att få återkomma till så fort vi har tagit något beslut.

3 april 2020
Göran Löf

 

 

Webmaster 

Saknar ni något eller har önskemål? Skicka ett mejl till webmaster.