TÄVLINGSLYDNAD

10

Kontakt person för tävlingslydnad 
Ann-Britt Lundin 
Mobil 0703654821
Mail annbritt1960@hotmail.com

 

Tävlingslydnad innehåller fyra klasser Startklass, klass 1, klass 2, och klass 3.
Startklassen innehåller 7 olika moment.


Moment 1 är följsamhet. Hunden ska villigt följa med föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens ben. Föraren väljer själv om hunden ska
vara lös eller kopplad. Den totala sträckan man går ska vara 30 till 60 meter. Momentet ska innehålla vanlig marsch, sen ska det innehålla en högersväng, en vänstersväng
samt 5-10 meter språngmarsch. I slutet av sträckan kommenderas en rak halt. Från halten kommenderas en vändning på stället.


Moment 2 Inkallande. Hunden ska lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens tillsägelse går ca 15 m rakt fram och gör helt om halt. Innan föraren lämnar
hunden får ett ”stanna kvar” kommando användas. På tävlingsledarens uppmaning kallas hunden in.


Moment 3 Sitt under marsch. På tävlingsledarens tillsägelse lämnar föraren och den okopplade hunden startpositionen i vanlig marsch. Efter ca 10 meter stannar ekipaget på
tävlingsledarens tillsägelse och föraren kommenderar till sittande och hunden ska omedelbart sätta sig. Föraren går därefter ett varv runt hunden. Föraren fortsätter därefter med
hunden i fotposition utan att stanna till vid den sittandes hundens sida och ekipaget går tillsammans utan uppehåll framåt och efter ca 10 meter beordras ekipaget att göra halt.


Moment 4 Apportering Apportbock av trä ska användas och föraren rätt att välja storlek och man kan använda sin egen apportbock om den är godkänd av domaren.
Tävlingsledaren beordrar föraren att lämna hunden i sittande ställning, varefter föraren beordras lägga ut apportbocken ca 5 meter framför hunden och fortsätter
 ytterligare ca 8 meter tills tävlingsledaren ger order om helt om halt. Där efter beordras föraren att kommendera hunden att hämta och sedan avlämna apport.
Föraren väljer själv om avlämnandet sker framifrån eller vid sidan. Hunden ska inta sittande vid avlämnandet. Föraren ska kunna ta emot apport utan att behöva
flytta fötterna. Det samma gäller om hunden släpper/ tappar föremålet på marken innan avlämnandet.


Moment 5 Fjärrdirigering Hunden lämnas sittande. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando användas. På tävlingsledarens order beger sig föraren
ca 5 meter från hunden och gör helt om. Efter ca 3 sekunder på order från tävlingsledaren ska föraren sedan med hjälp av röst och eller handtecken kommendera
hunden till liggande. Föraren återgår och sätter upp hunden på tävlingsledarens order.


Moment 6 Hopp över hinder. Hunden ska lämnas sittande på valfritt avstånd till hindret och föraren beordras att ställa upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning
mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando användas. På förarens kommando ska hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning
vid föraren. Hindret ska vara täckt och hopphöjden densamma som hundens mankhöjd avrundat till närmaste 5cm.


Moment 7 Helhetsintryck Vid bedömning av helhetsintryck ska stor hänsyn tas till den glädje, samarbetsvilja och trevliga uppträdande som ekipaget uppvisar. För att få
högsta betyg måste föraren kommunicera med sin hund på ett mycket positivt sätt. Betyget påverkas av allt som sker inne på planen det vill säga så väl
uppträdande som mellan momenten.

 

Uppflyttningsresultat 160-200 poäng
Godkänd 120- under 160 poäng
Mer info finns på www.brukshundklubben.se

3

Jag tycker det har varit roligt att prova på lydnaden för min upplevelse av tibben är att dem är otroligt lättlärda och kan lära sig det mesta man hittar på.
Sen ska man vara påhittig så man får dem att tycka det är kul en längre tid. När jag tränar håller jag inte på så länge med samma saker utan varierar hela
tiden och gärna korta stunder men ofta. Och när vi tävlar så tänker jag att vi ska ha en rolig stund tillsammans och visa upp vad vi är duktiga är.

Hälsningar  Ann-Britt Lundin